28/04/2017 - Lượt xem: 1864
Ngày 24/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 40-CTr/TU về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Kết luận 11-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh, tạo sự thống nhất trong hành động, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Triển khai thực hiện Kết luận 11-KL/TW gắn với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh; coi đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tải Chương trình số 40-CTr/TU tại đây.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523275
THB748.85780.08
SGD16825.4417009.19
SEK2387.362447.46
SAR61746416.25
RUB359.2400.26
NOK2555.282635.37
MYR5543.525615.28
KWD76280.2579273.25
KRW19.2620.8
JPY209.79215.87
INR326.68339.5
HKD2945.452989.55
GBP28668.3528923.52
EUR25633.3826403.22
DKK3401.543508.16
CHF23324.0523720.67
CAD17422.8717719.14
AUD15823.5116092.58
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG