28/04/2017 - Lượt xem: 1788
Ngày 24/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 40-CTr/TU về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Kết luận 11-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh, tạo sự thống nhất trong hành động, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Triển khai thực hiện Kết luận 11-KL/TW gắn với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh; coi đây là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tải Chương trình số 40-CTr/TU tại đây.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Điểm nổi bật của ngôi chùa diễn ra đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019

Phú Thiện: Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Trung Quốc

Thư Bác gởi ĐH các dân tộc thiểu số miền Nam-lời hiệu triệu trái tim

Kỹ nghệ đá cũ An Khê trong kỹ nghệ ghè 2 mặt ở châu Á

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2334523465
THB720.89750.95
SGD16917.6717102.3
SEK2391.472451.66
SAR6225.556469.77
RUB362.2403.59
NOK2623.212705.41
MYR5568.985641.03
KWD76787.2279799.56
KRW18.8520.44
JPY207.43213.44
INR334.42347.54
HKD2959.213003.49
GBP29642.3929906.03
EUR26010.4826738.42
DKK3445.783553.76
CHF23038.5423336.61
CAD17285.7317579.55
AUD16061.0316334.04
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG