<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

16/06/2016 - Lượt xem: 943
Trong thời gian gần đây, việc thực hiện chế độ báo cáo, xin phép khi đi công tác, đi giải quyết việc riêng ngoài tỉnh của cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chưa nghiêm túc.

Nhiều trường hợp tự ý đi ngoài tỉnh không báo cáo hoặc báo cáo khi đã đi; một số trường hợp đi công tác, đi dự họp không đúng theo thành phần, số lượng được Trung ương, Tỉnh ủy triệu tập, làm ảnh hưởng đến công việc chung của tỉnh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Công văn số 331-CV/TU ngày 03/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Nội dung công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng đi ra ngoài tỉnh không báo cáo, xin phép; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tham dự các hội nghị của Tỉnh ủy. Việc thực hiện chế độ xin phép phải gửi trước ít nhất 02 ngày làm việc (trừ những trường hợp đột xuất, khẩn cấp thì gọi điện thoại và gửi văn bản sau); sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị mới được thực hiện.

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315523255
THB717.81747.75
SGD17132.8117319.92
SEK2510.322573.51
SAR6172.666414.86
RUB363.09404.59
NOK2716.22801.34
MYR5678.985752.5
KWD76347.9679343.65
KRW19.9721.01
JPY205.94212.37
INR337.67350.92
HKD2935.12979.04
GBP30397.930668.48
EUR26341.1526999.14
DKK3491.453600.89
CHF23228.5523529.25
CAD17351.7817541.28
AUD16478.4216658.39
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG