The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
29/11/2014 - Lượt xem: 1535
Ngày 24/11/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Để hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành trong giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng thống nhất triển khai thực hiện các văn bản mới, nhằm đảm bảo có đầy đủ thông tin khách quan, tin cạy, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành trong tỉnh, đồng thời đảm bảo kỷ cương, hiệu lực trong hoạt động thống kê từ việc thu thập thông tin ban đầu, đến việc công bố, sử dụng thông tin thống kê và đổi mới một bước chế độ thông tin báo cáo.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG