The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
30/06/2014 - Lượt xem: 1765
Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1049/QĐ/TTg về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.


Ảnh minh họa (internet)

Danh mục các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc vung khó khăn giai đoạn 2014 – 2015, để làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh. Danh mục gồm 53 tỉnh, 420 huyện, 3.815 xã, trong đó tỉnh Gia Lai có 15 huyện và 145 xã

Nhất Gia

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG