12/01/2017 - Lượt xem: 827
Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01-CT/UBND về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời xem xét, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung, thay thế để hoàn thiện những quy định chưa và không còn phù hợp.

Đồng thời, phải chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quản lý nhà nước. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tăng cường trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ. Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và chủ động theo dõi, điểm tin để kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thanh Hằng - 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB752.85784.25
SGD17044.9517231.13
SEK2448.792510.44
SAR6163.516405.36
RUB368.53410.65
NOK2524.22603.32
MYR5562.185634.19
KWD76107.2579093.6
KRW19.2720.81
JPY208.57214.68
INR327.58340.43
HKD2946.812990.94
GBP31110.9531387.92
EUR25758.8126532.46
DKK3413.843520.85
CHF23345.0423742.06
CAD17467.0817764.13
AUD15896.2116166.55
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG