The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của hội luật gia
27/03/2018 - Lượt xem: 896
Đó là nội dung của Thông tri số 06-TT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của hội luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 09/02/2018.

Kết quả hình ảnh cho hội luật gia tỉnh gia lai

 Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc tại tỉnh Gia Lai  (ảnh nguồn: Internet)

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, hội luật gia các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phòng, chống vi phạm, tội phạm...; khẳng định vị trí, vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù của những người đã và đang làm công tác pháp luật; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tổ chức của các cấp hội được củng cố, kiện toàn và không ngừng phát triển về số lượng hội viên; đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã thành lập được 06 chi hội luật gia trực thuộc, 14 hội luật gia huyện, thị xã, thành phố, với tổng số 854 hội viên (03 huyện: Ia Pa, Kbang, Chư Prông chưa thành lập huyện hội).

Xem và tải Thông tri TẠI ĐÂY.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG