The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
21/07/2017 - Lượt xem: 855
Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017 - 2021 ở tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về công tác dân vận thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt, tự kiểm tra, sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cở sở và đưa nội dung này là một trong các tiêu chí đánh giá hằng năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương, xếp loại cá nhân người đứng đầu. Tập trung rà soát, đánh giá, kiểm tra để hướng dẫn thực hiện có hiệu quả, đầy đủ những nội dung của công tác dân vận. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp nhằm tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về nhận thức và kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm phại vụ nhân dân. Kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận chính quyền...

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tỉnh và uỷ ban nhân dân các cấp phải phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền để chỉ đạo triển khai thực hiện, taọ chuyển biến trong công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 - 2021.

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG