17/04/2018 - Lượt xem: 559
Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 105-QĐ/TU, ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (http://www.tinhuygialai.org.vn)

Quy định này sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 10 và Điều 11 trong Quy định số 105-QĐ/TU, ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện, quản lý, vận hành Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (http://www.tinhuygialai.org.vn) và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Về chế độ chi phí chi trả tin, bài và chi phí cho Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh với chế độ kiêm nhiệm thuộc Chương III. Kinh phí và các khoản chi nhuận bút, nhuận ảnh phục vụ cho hoạt động của Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh được sửa đổi như sau: Căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, giao Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xây dựng quy định chi trả chế độ, nhuận bút, nhuận ảnh và các khoản chi khác theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động của Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, báo cáo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy xem xét, ban hành.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Giáo viên huyện Kbang trèo đèo, lội suối vận động học sinh đến lớp

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314523265
THB747.63778.81
SGD16830.5117014.32
SEK2334.52393.27
SAR6170.676412.79
RUB360.16401.32
NOK2513.232592.01
MYR5514.765586.15
KWD76130.6379117.81
KRW19.120.62
JPY209.21215.27
INR326.37339.17
HKD2936.072980.04
GBP29109.4529368.57
EUR25436.8326200.78
DKK3373.043478.77
CHF23068.2423460.52
CAD17415.5617711.72
AUD15601.6415866.95
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi tuyển công chức, viên chức năm 2019
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG