The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Sơ kết 5 năm thực hiện công tác nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới
05/03/2019 - Lượt xem: 611
Ngày 27/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 192-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới

Nội dung sơ kết tập trung đánh giá về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU; công tác tuyên truyền, phổ biến, sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới. Từ đó, nhìn nhận, phân tích những tồn tại, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch, việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ở cơ sở hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2019; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hoàn thành trước ngày 18 tháng 3 năm 2019; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết vào cuối tháng 3 năm 2019.

Tải Kế hoạch tại đây.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG