The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
21/03/2017 - Lượt xem: 956
Nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (kèm Quyết định số 554-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Quy định nêu rõ: Ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp, chi ủy, chi bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã), các cơ quan, đơn vị trực thuộc hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân (tỉnh, huyện), tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân các cấp (tỉnh, huyện), Cục thi hành án Dân sự tỉnh, chi cục thi hành án dân sự cấp huyện, cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến đóng góp tại các cơ quan, tổ chức nói trên có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phản hồi việc tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Quy định cũng đề cập cụ thể về việc khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức có những ý kiến đóng góp đem lại hiệu quả thiết thực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý ý kiến đóng góp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi việc tiếp thu các ý kiến đóng góp; những tổ chức, cá nhân có hành vi trù dập, thành kiến, gây áp lực đối với tổ chức, cá nhân góp ý.

  Thanh Hằng

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG