The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Từ ngày 01/01/2018, thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch
20/10/2017 - Lượt xem: 1003
Ngày 17/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục, mức chi trả và thời gian chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn cấp huyện.

Theo đó, đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là 15 cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch bán cho người tiêu dùng. Sản lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch bán cho người tiêu dùng. Thời gian chi trả thực hiện từ ngày 01/01/2018, đối với những cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch có sử dụng nguồn nước từ môi trường rừng phát sinh sau ngày 01/01/2018, thì thời điểm chi trả được tính từ ngày có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xúc tiến các điều kiện liên quan để phối hợp với các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn cấp huyện thực hiện ký kết hợp đồng ủy thác và thực hiện nhiệm vụ quản lý chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn huyện chấp hành nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định và cung cấp thông tin cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khi có phát sinh các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch bán cho người tiêu dùng trên địa bàn cấp huyện.

Các đơn vị quản lý cơ sở khai thác, sản xuất và cung ứng nước sạch trên địa bàn cấp huyện: Thực hiện ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; tự kê khai, chịu trách nhiệm với kết quả kê khai và thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Hữu Long

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG