The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"
29/09/2018 - Lượt xem: 824
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày 4 tháng 10 “ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện. Tập trung kiện toàn, củng cố và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa phương.

Ảnh minh họa

Lực lượng Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thị xã, thành phố nâng cao cảnh giác, đảm bảo trực 24/24 giờ, tiếp nhận, xử lý tin báo cháy, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC ban chuyên trách ở cơ sở, tập trung tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy, nổ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai chủ động tăng thời lượng đưa tin về các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh phối hợp các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, tổng hợp kết quả báo các Bộ Công an và UBND tỉnh.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG