The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
08/05/2019 - Lượt xem: 345
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 904/UBND-NL về việc triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
Giám sát chặt chẽ việc vận hành điều tiết nước các hồ chứa đúng quy định, để đảm bảo an toàn dân sinh vùng hạ dụ. Ảnh: Thanh Nhật
Tăng cường quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Nhật
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 2815/KH-UBND ngày 14-12-2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi; triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ hồ, đập trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ theo Kế hoạch số 2815/KH-UBND của UBND tỉnh và Công văn số 2509/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG