The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW
28/04/2018 - Lượt xem: 1179
Ngày 18/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW , ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Kết quả hình ảnh chhttp://baogialai.com.vn/dataimages/201308/original/images873853_1_thanh_nhat.jpgo gia lai công tác dân vận

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Việc triển khai Kế hoạch nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Công tác tuyên truyền, phổ biến; sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện công tác dân vận.

Tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Tải Kế hoạch 125 TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG