The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh
22/11/2017 - Lượt xem: 1219
Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị đối với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng và chưa được Nhà nước xếp hạng, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; việc thành lập tổ chức quản lý, bảo vệ di tích và kinh phí quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quy định này.

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG