05/03/2019 - Lượt xem: 1115
Ngày 28/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 193-KG/TU về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp quán triệt sâu rộng Kết luận 43-KL/TW, Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với công tác dân vận. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Tải Kế hoạch tại đây.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB752.58783.97
SGD16940.4817125.49
SEK2382.412442.39
SAR6171.496413.65
RUB363.39404.92
NOK2499.052577.38
MYR5531.965603.58
KWD76205.8479195.96
KRW19.2220.75
JPY208.47214.52
INR322.61335.26
HKD2943.582987.65
GBP29827.7830093.29
EUR25524.5126291.1
DKK3382.333488.35
CHF23165.823559.74
CAD17340.7317635.62
AUD15617.7415883.33
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG