22/01/2019 - Lượt xem: 442
Ngày 21/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 181-KH/TU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 03 nội dung trọng tâm, đột phá sau để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gồm: (1) Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, “gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân”. (2) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (3) Phát huy dân chủ; chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của từng tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong năm 2019. Đồng thời, tăng cường vai trò của cấp ủy (trực tiếp là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu, có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tải Kế hoạch tại đây.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB750.09781.38
SGD16969.1317154.46
SEK2364.152423.67
SAR6171.496413.65
RUB362.42403.84
NOK2502.632581.08
MYR5568.045640.12
KWD76205.8479195.96
KRW19.4521
JPY207.52213.54
INR323.42336.11
HKD2941.742985.78
GBP29705.3629969.78
EUR25457.626222.18
DKK3374.443480.21
CHF23165.823559.74
CAD17382.6617678.26
AUD15762.6716030.72
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG