28/06/2017 - Lượt xem: 698
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 22 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chủ trì chỉ đạo việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho phù hợp, sát với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt Nghị quyết cũng như việc tổ chức thực hiện ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cũng theo Kế hoạch, Hội nghị học tập, quán triệt cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2017; cấp huyện, sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2017 và cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2017.

Tải Kế hoạch 81-KH/TU tại đây.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Hơn 4.000 người diễn tập chống 'gây rối an ninh' (Theo Vnexpress)

Dấu ấn Pleiku qua triển lãm ảnh "Pleiku xưa và nay"

Làng hoa cúc tất bật đón Tết

Thu nhập ổn định nhờ trồng su su

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2311023230
THB752.51783.9
SGD17015.9117201.76
SEK2438.752500.14
SAR6165.176407.08
RUB367.72409.75
NOK2527.092606.31
MYR5563.385635.41
KWD76299.5579293.42
KRW19.2320.77
JPY208.88215
INR326.56339.37
HKD2949.682993.85
GBP30808.531082.77
EUR25639.926409.98
DKK3397.643504.15
CHF23357.223754.42
CAD17440.3517736.95
AUD15803.1316071.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG