The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang
11/10/2016 - Lượt xem: 1087
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ngày 20/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình số 22-CTr/TU về đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang.

Việc xây dựng và triển khai Chương trình thực hiện “đầu tư, xây dựng di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang” nhằm sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Mục đích đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích nhằm ghi nhận công lao, sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đồng thời, việc xây dựng, tôn tạo Khu di tích phải đảm bảo tính lịch sử; phù hợp, hài hòa với cảnh quan xung quanh cả về môi trường, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; kết hợp với quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng các làng trong Khu di tích, nhất là làng kiểu mẫu trong khu vực và trên đường đi vào Khu di tích; phát triển ngành, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện khai thác dịch vụ, du lịch, nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Xem toàn văn Chương trình 22-CTr/TU TẠI ĐÂY.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG