23/03/2017 - Lượt xem: 1561
Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Mục đích của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới . Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình thực hiện sát với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh để quán triệt thực hiện các văn bản nói trên theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu của tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố, hoàn thành trước ngày 15/4/2017; đối với cán bộ, đảng viên cơ sở sẽ được học tập, quán triệt trong tháng 4/2017.

Tải Kế hoạch tại đây.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Độc đáo thổ cẩm làng Bồ

Sắc màu Phú Thiện- Tập 1

Thường trực BBT Trần Quốc Vượng dự khánh thành trường Ama Trang Lơng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát du lịch thác 50 và 40

Chiêng cổ giữa lòng phố núi

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2314023260
THB749.6780.87
SGD16952.9317138.07
SEK2359.042418.43
SAR6171.496413.65
RUB361.9403.27
NOK2497.082575.35
MYR5566.75638.76
KWD76180.7579169.89
KRW19.4220.97
JPY207.9213.93
INR323.8336.51
HKD2940.22984.22
GBP29576.0229839.29
EUR25441.4526205.54
DKK3372.193477.9
CHF23105.3123498.22
CAD17397.1217692.97
AUD15769.5716037.74
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG