15/10/2016 - Lượt xem: 747
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng (16-10), đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã trả lời phỏng vấn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Đồng chí Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: T.N
Đồng chí Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: T.N

 P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả mà ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua?


Đồng chí NGUYỄN DUY KHÁNH: Những năm gần đây, nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, đảng viên-nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ được tiến hành đồng bộ, toàn diện. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường và đạt nhiều kết quả. Tiêu biểu như giai đoạn 2010-2015, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.584 tổ chức Đảng và 4.640 đảng viên (tăng 403 tổ chức Đảng và 374 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), giám sát chuyên đề đối với 829 tổ chức Đảng và 2.302 đảng viên (tăng 579 tổ chức Đảng và 1.757 đảng viên). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực lớn, quan trọng, dễ nảy sinh khuyết điểm, vi phạm hoặc có nhiều dư luận gắn với trách nhiệm của các cấp ủy viên là cán bộ chủ chốt...

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra 85 tổ chức Đảng và 497 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1.525 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 294 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 633 tổ chức Đảng và 1.004 đảng viên... Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý kỷ luật 22 tổ chức Đảng và 1.387 đảng viên.

Mặt khác, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện các biện pháp khắc phục sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị...
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

P.V: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Gia Lai thời gian tới cần tập trung những nhiệm vụ và giải pháp nào, thưa đồng chí?

Đồng chí NGUYỄN DUY KHÁNH: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Kịp thời bổ sung quy chế làm việc của UBKT các cấp cho phù hợp với những quy định mới của công tác kiểm tra, giám sát, gắn với tổ chức phổ biến quán triệt và tập huấn nghiệp vụ và những nội dung mới được bổ sung sau Đại hội lần thứ XII của Đảng-nhất là Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, cùng các hướng dẫn liên quan. Chú trọng giám sát thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và chế độ công tác; giám sát việc minh bạch tài sản thu nhập theo quy định của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; việc thực hiện phân cấp trong giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng...
 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng, lãng phí và chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm. Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực về quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản, quản lý và bảo vệ rừng, hoạt động các cơ quan tư pháp...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT các cấp thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, phối hợp tốt với ngành liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

Theo GLO


 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2330023390
THB701.7730.96
SGD16852.117036.05
SEK2564.262628.8
SAR6208.66452.17
RUB355.07395.65
NOK2794.462882.04
MYR5579.85652
KWD76850.5979865.57
KRW19.9921.24
JPY203.54208.42
INR317.48329.93
HKD2955.973000.21
GBP30353.1430623.16
EUR26738.2926976.15
DKK3546.053657.18
CHF23282.2823583.55
CAD17721.3917914.83
AUD16479.2516659.14
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG