09/06/2014 - Lượt xem: 2358
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (theo Quy định số 160-QĐ/TU ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

I- Chức năng, nhiệm vụ

1- Chức năng

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh uỷ.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

b) Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

c) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra cấp dưới.

b) Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

2.4- Phối hợp:

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của các cấp ủy.

c) Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, giúp Tỉnh uỷ Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

II- Tổ chức bộ máy

1- Lãnh đạo: 04 đồng chí.

Gồm Chủ nhiệm và không quá 03 phó chủ nhiệm.

2- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc:

- Văn phòng.

- Phòng nghiệp vụ 1.

- Phòng nghiệp vụ 2.

- Phòng nghiệp vụ 3.

- Phòng nghiệp vụ 4.

3- Về biên chế

Biên chế của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ 25 đến 35 cán bộ.

III- Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hiện nay

1- Chủ nhiệm

Đồng chí Ksor Keng

2- Các phó chủ nhiệm

- Đồng chí Nguyễn Duy Khánh

- Đồng chí Lê Văn Chấn

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

[Video]: Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2330023390
THB701.7730.96
SGD16852.117036.05
SEK2564.262628.8
SAR6208.66452.17
RUB355.07395.65
NOK2794.462882.04
MYR5579.85652
KWD76850.5979865.57
KRW19.9921.24
JPY203.54208.42
INR317.48329.93
HKD2955.973000.21
GBP30353.1430623.16
EUR26738.2926976.15
DKK3546.053657.18
CHF23282.2823583.55
CAD17721.3917914.83
AUD16479.2516659.14
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG