The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
05/03/2019 - Lượt xem: 1127
Ngày 27/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Quyết định số 1300-QĐ/TU về việc hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

Đồng thời, ban hành các quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Theo đó, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 09 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 02 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đồng chí Phạm Nhơn - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khóa III và đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khóa III.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Dự kiến chiều ngày 07/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thanh Hằng (đưa tin)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG