The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Bảo lưu phụ cấp chức vụ cho các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương
28/10/2018 - Lượt xem: 1075
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo về giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức.

Theo đó, giải quyết chính sách bảo lưu phụ cấp chức vụ cho các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sau sắp xếp tổ chức bộ máy không được bố trí, bổ nhiệm lại chức vụ hoặc được bố trí, bổ nhiệm chức vụ khác nhưng có hệ số phụ cấp thấp hơn mức phụ cấp cũ đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG