The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Uu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới
17/05/2020 - Lượt xem: 133
Những năm gần đây, Gia Lai tập trung đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân ở nông thôn. Tranh thủ lộ trình chuyển đổi quy định trong các cam kết quốc tế để tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2016 về Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.

Đã chuyển đổi 1.351,2 ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, như: Ngô, rau, đậu, hoa các loại, như Ngô 1.112,6 ha; rau, đậu, hoa các loại 44 ha; cây ăn quả 0,6 ha; các loại cây hàng năm khác 194 ha… Hoạt động nghiên cứu và triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn luôn được quan tâm, nhiều chương trình, dự án trong nông nghiệp về công tác giống được triển khai thực hiệu, như: Dự án nâng cao chất lượng giống bò thịt; dự án phát triển giống lúa, mía, cà phê năng suất và chất lượng cao; các chương trình khuyến nông, chính sách hỗ trợ giống mới, phân bón đối với các hộ nghèo... Công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp được chú trọng, một số dự án đã đem lại hiệu quả thiết thực. Dự án nhà máy chế biến rau quả của Công ty Cổ phần xuất khẩu Đồng Giao (công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm); dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khí sinh học - Bioga được triển khai rộng rãi ở tất cả các huyện, đã góp phần tăng quy mô đàn và tỷ lệ bò lai của tỉnh qua từng năm; dự án heo rừng lai đã tạo được 1.000 con heo giống; dự án ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật sản xuất hoa thương phẩm tại vùng ven Pleiku và phụ cận; dự án ứng dụng chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng nha đuôi đỏ; dự án giống lúa, mía, cà phê năng suất chất lượng cao… là những dự án có tính công nghệ cao, bước đầu đưa được công nghệ tiến tiến (đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô) vào sản xuất, tạo ra được các loại cây giống chất lượng phục vụ cho nhu cầu sản xuất của người dân. Dự án phát triển bò thịt, bò sữa theo công nghệ Israel của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã triển khai thực hiện với quy mô đàn bò hiện tại đạt trên 12.600 con với đồng cỏ thâm canh được tưới tiết kiệm nước theo công nghệ Israel cho năng suất, hiệu quả cao, công nghệ này đang được ngành nông nghiệp hướng dẫn nhân rộng để phục vụ cho các loại cây trồng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khảo sát vùng trồng cây Mắc ca trên địa bàn huyện Kbang. Ảnh: Nguyễn Đông

Đã bước đầu hình thành được 10 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 3.828 ha; tập trung vào các sản phẩm chính như: Cao su, bơ, sầu riêng, thanh long, ớt, hồ tiêu, cà phê, rau hoa, chăn nuôi lợn thịt, gia cầm (gà đẻ trứng); có 02 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hương Đất An Phú được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô sản xuất khoảng 05 ha, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun bán tự động, nhà lồng… để gieo trồng và sản xuất các loại rau đảm bảo chất lượng, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó Công ty còn thực hiện liên kết với một số hợp tác xã và tổ hợp tác để sản xuất rau. Sản phẩm của Công ty được chứng nhận an toàn theo VietGAP và được tiêu thụ tại các siêu thị như Co.op Mart, Vinmart và một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh.  Công ty cổ phân chè Bàu Cạn được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sản xuất chè, cà phê, bơ an toàn thực phẩm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 165 cánh đồng lớn, với diện tích hơn 8.840 ha, có 3.607 hộ dân và 08 doanh nghiệp tham gia. Cụ thể: Cây lúa 02 cánh đồng/60 ha/140 hộ; cây mía 136 cánh đồng/3.752,53 ha,/2880 hộ dân và 02 doanh nghiệp tham gia; cây sắn 04 cánh đồng/181,2 ha/198 hộ dân tham gia; cây cà phê 06 cánh đồng/730,2 ha/329 hộ dân và 01 doanh nghiệp; cây hồ tiêu 01 cánh đồng/100 ha tại xã Ia Blứ của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn O Lam tại Gia Lai; cây ăn quả 14 cánh đồng/3.817 ha của 05 doanh nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 03 vùng liên kết sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, với quy mô diện tích 53 ha, có 198 hộ dân và 01 doanh nghiệp, 02 Hợp tác xã tham gia; 01 vùng liên kết sản xuất bơ theo tiêu chuẩn VietGAP, với quy mô diện tích 112 ha, có 71 hộ dân và 01 doanh nghiệp tham gia. Công ty cổ phần xuất khẩu Đồng Giao đã liên kết sản xuất với 07 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 02 huyện Đak Đoa và Ia Grai, với tổng diện tích 1.373 ha, đạt 13,7% diện tích vùng nguyên liệu; hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân với giá trị 12 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 192 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, có 32 hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và 160 hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới. Các hợp tác xã nông nghiệp đang dần kết nối với các doanh nghiệp để phát triển chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn đạt hiệu quả cao. Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao, trong đó, cà phê nhân đạt 300 triệu USD/năm, chiếm hơn 60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2019 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp đã xuất khẩu được cà phê bột Lamant sang thị trường các nước Châu Á, khẳng định giá trị của nông sản Gia Lai khi hội nhập với thế giới.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ cao, gắn với xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh. Công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp được chú trọng, một số dự án đã đem lại hiệu quả thiết thực. Dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khí sinh học - Bioga được triển khai rộng rãi ở tất cả các huyện, đã góp phần tăng quy mô đàn và tỷ lệ bò lai của tỉnh qua từng năm; dự án heo rừng lai đã tạo được 1.000 con heo giống; Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất hoa thương phẩm tại vùng ven Pleiku và phụ cận; Dự án ứng dụng chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng nha đuôi đỏ; Dự án giống lúa, mía, cà phê năng suất chất lượng cao… là những dự án có tính công nghệ cao, bước đầu đưa được công nghệ tiến tiến (đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô) vào sản xuất, tạo ra được các loại cây giống chất lượng phục vụ cho nhu cầu sản xuất của người dân. Dự án phát triển bò thịt, bò sữa theo công nghệ Israel của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã triển khai thực hiện với quy mô đàn bò hiện tại đạt trên 12.600 con với đồng cỏ thâm canh được tưới tiết kiệm nước theo công nghệ Israel cho năng suất, hiệu quả cao, công nghệ này đang được ngành nông nghiệp hướng dẫn nhân rộng để phục vụ cho các loại cây trồng khác.

Nhìn chung, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của cả tỉnh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 đạt 28.521 tỷ đồng, tăng 5,49% so với năm 2018, tăng 11,39% so với năm 2017. Các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm, chú trọng, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tỉnh chỉ đạo tích cực, đã huy động 12.737.497 triệu đồng từ nhiều nguồn vốn đầu tư cho nông thôn mới. Thành phố Pleiku đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Toàn tỉnh có 71 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phương Thanh 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG