The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Từ đầu năm đến nay, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát triển được hơn 7.200 đoàn viên, hội viên mới
28/03/2020 - Lượt xem: 97
Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm thực hiện.

Ảnh: N.Đ

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức quán triệt, yêu cầu mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”, cụ thể: Liên đoàn lao động 157 lượt; Phụ nữ 57 lượt; Tỉnh đoàn 53 lượt; Mặt trận 48 lượt; Hội nông dân 28 lượt; Hội Cựu chiến binh 13 lượt.

Xây dựng kế hoạch về việc tập thể thường trực, ban thường vụ, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đi cơ sở làm việc với ban thường vụ, ban thường trực mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy cấp huyện trong năm 2020. Trong quý, đã phát triển được 7.250 hội viên mới (nông dân 283, cựu chiến binh 194, phụ nữ 842, Liên đoàn Lao động 421, Tỉnh đoàn 5.510); giới thiệu 1.773 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và đã có 139 đoàn viên ưu tú được kết nạp.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG