The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách riêng phù hợp với tình hình của tỉnh
06/02/2020 - Lượt xem: 201
Năm 2019 đã khép lại, song đây là năm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án của Trung ương liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách riêng phù hợp với tình hình của tỉnh.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chủ trương chuyển đổi cây trồng, chương trình tái canh cây cà phê, ứng dụng tưới tiết kiệm nước; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững... tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách riêng phù hợp với tình hình của tỉnh, như: Việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “Nông hội” gắn với phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh (đến cuối năm 2019, đã có 19 mô hình “Nông hội” được thành lập ở 13/17 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Phú Thiện, Kbang, Chư Păh, Kông Chro, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Krông Pa, Đăk Pơ, thị xã An Khê, Ayun Pa và thành phố Pleiku (còn 04 địa phương chưa xây dựng và ra mắt mô hình là Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê và Ia Pa); giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, hiện toàn tỉnh còn 86,71% (tương đương 22.378 hộ)... Đặc biệt, đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành 02 nghị quyết quan trọng về: Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

 

Cho chủ trương về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Bổ sung danh mục dự án và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách địa phương; nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035; danh mục Dự án Khu khách sạn, Trung tâm mua sắm phức hợp để kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021; điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn 2050 khu vực miệng núi lửa âm làng Ốp (phường Hoa Lư); đề cương và dự toán lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Gia Lai đến năm 2035…

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,16%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng/năm. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả bước đầu, dự kiến đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 39,1% và 69 làng nông thôn mới. Các chỉ tiêu công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi xúc tiến, thu hút đầu tư có những chuyển biến tích cực. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được quan tâm; kinh tế tập thể, hợp tác xã có bước chuyển biến tích cực; việc triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và hợp tác xã được đẩy mạnh.

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc khởi sắc từ chủ trương xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, lao động, việc làm tiếp tục có bước phát triển; quan tâm và chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng. Cơ sở vật chất trường học, lớp học, trang thiết bị dạy và học được đảm bảo; chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt 90,78%. Tập trung kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, đảm bảo phù hợp với quy mô, chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục. Mạng lưới và nguồn lực y tế không ngừng được củng cố và phát triển. Công tác xã hội hóa y tế được chú trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch đạt kết quả nhất định. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Bước vào năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng khu vực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; quyết tâm phấn đấu huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá cả, ổn định thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm hơn nữa đến chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng. Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương, ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tượng gỗ trong không gian văn hóa cộng đồng

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG