The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại
13/10/2020 - Lượt xem: 340
Nhằm góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, thời gian qua các cơ quan, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trong việc kết nối, theo dõi tình hình, cung cấp thông tin, định hướng Ban chỉ đạo 35 các cấp về nội dung tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, địa phương nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội, tham mưu giải quyết các đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; điển hình như: Ký kết Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ký kết Quy chế phối hợp về việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế phối hợp nhằm triển khai hiệu quả Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học và cơ sở giáo dục, tạo hành lang pháp lý để phối hợp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp nảy sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua đó lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại vào đời sống văn hóa của người dân theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Tham mưu các cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, đảng viên đi ra nước ngoài; cán bộ, đảng viên tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm chủ động phòng, chống việc tiếp xúc, lan tuyền các sản phẩm văn hóa độc hại, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sở Thông tin - Truyền thông thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường, ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong việc phát hành và nhân bản các sản phẩm văn hóa độc hại, dưới hình thức thành lập đội liên ngành.

Việc duy trì quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các mặt công tác, trong đó có công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, góp phần thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 46/CT-TW của Ban Bí thư.

Nguyễn Phương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Thành phố Pleiku lập lại trật tự đô thị

Gia Lai: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa

Gia Lai: Kiểm soát chặt người và phương tiện tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp thứ tư

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Du lịch Gia Lai
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG