The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững
06/12/2019 - Lượt xem: 309
Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát định hướng chỉ đạo, các văn bản của Trung ương, nghị quyết của các cấp và điều kiện thực tế của địa phương, hành động quyết liệt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được cải thiện; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới tăng khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, lao động, việc làm tiếp tục có bước phát triển. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Cải cách tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ. Công tác đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác dân vận tiếp tục chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả.  

Tuy nhiên, tình hình sản xuất một số lĩnh vực còn khó khăn. Một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm thủ tục, giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu. Một số dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai thực hiện và kéo dài. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ. Cải cách hành chính vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa cao. Tỷ lệ phát triển đảng viên ở một số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố còn thấp. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nơi chưa đáp ứng kịp yêu cầu.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng và triển khai Đề án bảo tồn, phát triển cây dược liệu và phát triển rau, hoa, quả. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, sản xuất các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu có thế mạnh của tỉnh. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku và sớm đầu tư các dự án vào Khu công nghiệp. Huy động các nguồn lực để đầu tư, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống các công trình giao thông, hạ tầng đô thị, các công trình có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các ngành, các vùng; các dự án đầu tư cho giáo dục - đào tạo, y tế, hạ tầng du lịch... Hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các công trình thủy lợi, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm mô hình nuôi tằm hiệu quả kinh tế cao của người dân tại huyện Kbang. Ảnh: N.Đ

Chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp. Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả.

 Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở. Phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú; khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học; khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Đẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch; xây dựng kế hoạch về khám phá văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và con người Gia Lai. Duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo nội dung đa dạng và phong phú, tạo sự hấp dẫn cho khách du lịch. Xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác giảm nghèo đối với các hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo gắn với giải quyết việc làm.

Các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; xử lý nghiêm tình trạng lừa đảo của các công ty tài chính, hoạt động “tín dụng đen”. Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách tư pháp; chú trọng xây dựng các cơ quan tư pháp vững mạnh, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vụ án về tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Định hướng tốt hoạt động thông tin tuyên truyền, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định. Tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2020. Thực hiện tốt nội dung Sổ tay tuyên truyền Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nguyễn Huy

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG