The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng 1,2% so với cùng kỳ.
14/08/2019 - Lượt xem: 275
Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 7/2019 ước đạt 35.400 tỷ đồng

Thu ngân sách trên địa bàn tháng 7 đạt 452,4 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đạt 2.683,2 tỷ đồng, bằng 59,58% dự toán trung ương giao, bằng 54,7% dự toán HĐND tỉnh giao (bằng 53,66% kế hoạch phấn đấu), tăng 1,2% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7 đạt 933,4 tỷ đồng, tính chung 7 tháng đạt 6.534,3 tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,4% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được giao.

Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tưới tiết kiệm nước, tái canh cà phê... Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 7/2019 ước đạt 35.400 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ cho vay 89.800 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cuối năm 2018 (trong đó, vay ngắn hạn chiếm 64,6%, trung và dài hạn chiếm 35,4%); nợ xấu chiếm 1,99% tổng dư nợ, tăng 0,28% so với cuối năm 2018.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG