The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh
09/09/2019 - Lượt xem: 726
Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức vừa có Thông báo số 14-TB/HĐTT, ngày 06/9/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai có nhận được đơn (kèm theo giấy tờ, thủ tục) của một số thí sinh đề nghị được điều chỉnh, bổ sung thông tin cá nhân mới phát sinh sau thời điểm chốt, không nhận hồ sư dự tuyển (như dề nghị điều chỉnh trình độ ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu sổ để miễn thi ngoại ngữ, vì mới học và thi sau thời điểm chốt, không nhận hồ sơ dự tuyển).

Về vấn đề này, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai thông báo như sau:

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức chỉ xem xét, tiếp nhận, điều chỉnh bổ sung thông tin những thí sinh có trong danh sách đủ điều kiện dự thi khi thí sinh có thông tin cá nhân (tính tại thời điểm chốt, không nhận hồ sơ dự tuyển) ghi trong danh sách không được đầy đủ hoặc sai sót; trường hợp có thông tin về trình độ đào tạo các mặt (tính tại thời điểm chốt, không nhận hồ sơ dự tuyển) không được đầy đủ hoặc sai sót, cần điều chỉnh, bổ sung thì phải phản ánh và bổ sung văn bằng đào tạo (có chứng thực) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Thường trực Hội đồng thi tuyển) trước ngày 13/9/2019 để xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Những trường hợp có thông tin mới phát sinh sau thời điểm chấm dứt, không nhận hồ sơ dự tuyển thì không được xem xét, điều chỉnh, bổ sung thông tin cá nhân trong danh sách, hồ sơ dự tuyển theo đúng quy định.

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019 thông báo để các địa phương, đơn vị và thí sinh dự thi biết, thực hiện.

Xem Thông báo tại đây

*Thông báo số 14-TB/HĐTT, ngày 06/9/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.

*Hướng dẫn thí sinh làm bài.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Gia Lai: Hiệu quả công tác tuyển quân trong vùng đồng bào có đạo

Đầu Xuân trẩy hội ở An Khê

Trao tặng Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG