The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
31/03/2020 - Lượt xem: 168
Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn hỏa tốc số 3192-CV/TU, ngày 31/3/2020 về tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp với Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kịp thời, chính xác tới người dân về tình hình dịch, chuyển tải đầy đủ, thường xuyên, liên tục tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, thường xuyên phát, đăng tải Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19 và toàn văn Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, quán triệt, tuyên truyền liên tục từ tỉnh đến cơ sở và từng hộ dân bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Jrai, Bahnar (đối với vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số).

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh.

Toàn văn Công văn xem tại đây

Đăng Vũ

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG