11/06/2017 - Lượt xem: 177
Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 432/QĐ-UBND ban hành kế hoạch quản lý người nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

 

Tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy. Ảnh: L.T

Tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy. 

Trong đó, những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện và tuyên truyền, phổ  biến các chính sách, quy định của pháp luật về phòng-chống ma túy nói chung, công tác cai nghiện và quản lý người nghiện trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến về mức độ-ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có ma túy trở thành địa bàn sạch về ma túy, triệt xóa và làm giảm ít nhất 10% địa bàn phức tạp về ma túy...

Từng bước xã hội hóa công tác cai nghiện, phát huy vai trò của các điểm tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng, dựa vào cộng đồng. Nâng cao chất lượng chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng các mô hình, điển hình về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Đảm bảo chất lượng các hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện. Thực hiện tốt công tác giáo dục tâm lý, tránh sự kỳ thị đối với người sau cai nghiện, tăng tỷ lệ người sau cai nghiện khi hòa nhập cộng đồng có việc làm...

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

[Video]: Nghề đúc bánh in phục vụ Tết của người Huế

2018: Đón năm mới yên vui

[Video]: Phất lên từ nuôi rắn ráo trâu

[Video]: Nghề sản xuất hồng treo - đặc sản Đà Lạt

[Video]: Điểm khác và giống nhau của 3 đặc khu kinh tế

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2267522745
THB696.34725.4
SGD17073.917260.69
SEK2793.242863.61
SAR6040.936278.08
RUB401.47447.36
NOK2833.52922.37
MYR5705.345779.3
KWD75389.9978349.56
KRW20.7422.04
JPY204.24206.07
INR354.77368.7
HKD2880.982924.17
GBP31148.6931426.55
EUR27683.3427935.62
DKK3673.363788.58
CHF23399.9923703.35
CAD18148.9718384.25
AUD17985.6218146.06
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Bản tin tuần
Lịch công tác
Du lịch Gia Lai
Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Banner 2
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
LÊN ĐẦU TRANG