The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
21/12/2020 - Lượt xem: 164
Sẵn sàng, chủ động, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng (nguồn GLO)

Trong những năm gần đây, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), tổ chức huy động lực lượng chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; UBND tỉnh đã có văn bản số 2469/UBND-NL, ngày 17/12/2020 về việc triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR mùa khố 2020 - 2021.

Một trong những nội dung chỉ đạo là yêu cầu UBND cấp huyện củng cố kiện toạn và hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, xã; chỉ đạo UBND cấp xã, Hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện PCCCR; ban hành kế hoạch PCCCR mùa khố 2020-2021 cấp huyện; lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã, cộng đồng dân cư, hộ gia đình nhận được rừng và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR; chỉ đạo UBND cấp xã, đơn vị chủ rừng, hộ gia đình, cộng đồng dân cư lập phương án PCCCR theo quy định tại điều 45, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tập trung chỉ đạo Chi Cục kiểm lâm chủ động, nắm bắt tình hình thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh, báo cáo và đề xuất kịp thời các biện pháp PCCCR có hiệu quả cho UBND tỉnh để chỉ đạo cac cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện; chủ trì phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; cung cấp số liệu cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để thông báo 2 lần/tuần trong mùa khô 2020-2021.

Chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 02 tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác PCCCR trên địa bàn và Ban Chỉ đạo PCCCR cấp huyện lập kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho cộng đồng dân cư; hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy lan vào rừng; triển khai thực hiện công trình PCCCR theo kế hoạch năm 2021; bố trí lực lượng PCCCR (tại cơ quan và các trọng điểm cháy); thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

Đối với 3 đội kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi Cục kiểm lâm chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng; sẵn sàn tham gia chữa cháy rừng khi có lệnh điều động

Với các đơn vị chủ rừng, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCCCR đối với diện tích do đơn vị quản lý theo quy định tại điều 45, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ và PCCCR đến cộng đồng dân cư; kiểm tra, hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy lan vào rừng; thực hiện các biện pháp an toàn về PCCCR; xây dựng các công trình về PCCCR đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả PCCCR trong mùa khô; rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR với các xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; bố trí lực lượng bảo vệ rừng trực PCCCR; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cac hộ nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG