<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

03/06/2018 - Lượt xem: 198
Lựa chọn 02 đơn vị để xây dựng mô hình điểm hiệu quả trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 gắn liền với cơ chế một cửa điện tử.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thực hiện hệ thống phần mềm dùng chung để đáp ứng yêu cầu thực tế của người dùng trong việc thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND”; Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, nâng cấp các hệ thống phần mềm dùng chung để đáp ứng yêu cầu thực tế của người dùng. Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã được UBND cấp kinh phí để thực hiện nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, đồng thời chỉnh sửa các lỗi phát sinh và nâng cấp các phần mềm dùng chung (Quản lý văn bản và điều hành liên thông, Một cửa điện tử liên thông, Quản lý giao việc) theo ý kiến đề xuất và nhu cầu cấp thiết của người dùng tại các đơn vị, địa phương. Nhiệm vụ này Sở đang lập Đề cương và Dự toán chi tiết để thực hiện.

Kiện toàn bộ phận hỗ trợ người dùng hệ thống phần mềm: Bộ phận này chính là cán bộ công chức viên chức thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, giải đáp và hỗ trợ người dùng tại các cơ quan nhà nước của tỉnh. Đã xây dựng và đăng tải tài liệu hướng dẫn quy trình, các bước thao tác đăng ký, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://dvc.gialai.gov.vn .

Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn 02 đơn vị để xây dựng mô hình điểm hiệu quả trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 gắn liền với cơ chế một cửa điện tử là: Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Ayun Pa. Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo kết quả với UBND tỉnh (Số 54/BC-STTTT ngày 02/4/2018 về Kết quả triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở tỉnh gắn liền với một cửa điện tử ở 02 đơn vị); UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1199/VPUB-KGVX ngày 04/5/2018 “Về việc nhân rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong toàn tỉnh”.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện như: Công văn số 307/STTTT-CNTT ngày 17/4/2018 "V/v tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PCI của tỉnh Gia Lai"; Công văn số 435/STTTT-CNTT ngày 22/5/2018 "V/v thực hiện cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước"...

Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát thực trạng giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý, cư trú trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Gia Lai), báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 927/STTTT-CNTT ngày 27/10/2017 “Về thực trạng giải quyết liên thông nhóm TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký thường trú”. Sau đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TT&TT đã tổ chức buổi họp với Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh để tham mưu các giải pháp thực hiện tại Công văn số 1018/STTTT-CNTT ngày 17/11/2017 về hướng giải quyết liên thông nhóm TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký thường trú. Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4435/UBND-NC “V/v giải quyết liên thông nhóm TTHC đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” để chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Gia Lai

Chiều về ở Piơm

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thông mới

Làng Hek rộn ràng mừng Đảng-mừng Xuân

Gia Lai: Sẵn sàng mùa hoa Tết

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2315023250
THB718.41748.37
SGD17087.3717273.99
SEK2477.842540.22
SAR61706412.09
RUB361.43402.74
NOK2675.852759.72
MYR5669.555742.94
KWD76264.7479257.19
KRW19.8720.91
JPY205.61211.57
INR336.07349.26
HKD2933.532977.46
GBP30454.0730725.17
EUR26112.7326765.02
DKK3461.073569.56
CHF23209.1823509.64
CAD17221.317409.38
AUD16420.5716599.91
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG