The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Sơ kết 01 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
13/02/2019 - Lượt xem: 678
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 29 tháng 01 năm 2019 về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức khảo sát đánh giá và xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU. Trên cơ sở đó rút ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và bài học kinh nghiệm qua 01 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU; đồng thời, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, kiến nghị để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết vào cuối tháng 02 năm 2019.

Tải Kế hoạch tại đây.

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG