The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Pleiku: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư
13/10/2020 - Lượt xem: 171
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nguồn lực đầu tư, là nhân tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng, ban hành Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 09 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020, sau gần 05 năm môi trường kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, hệ thống hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại, kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển, thể hiện:

Trong 05 năm (2015 - 2020), được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh, Thành phố đã đầu tư hơn 200 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Từ đó, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phúc lợi xã hội gắn với hạ tầng kỹ thuật đô thị, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I và được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 01 năm 2020 về công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn so với dự kiến, được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1415/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 10 năm 2019 về công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Kết quả mang lại đã làm cho bộ mặt nông thôn của thành phố ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là người dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể.

Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiện nay tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn đạt trên 84%, trong đó khu vực nội thị đạt 60%. Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố đã được phê duyệt và triển khai thực hiện.  Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, các ngành, các cấp đã tiếp nhận, kịp thời xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới tăng cao so với đầu nhiệm kỳ và được tạo nhiều điều kiện, cơ hội để phát triển. Hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, Thành phố đã có Hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố, Hội nghị qua truyền hình, Thư điện tử công vụ, Một cửa điện tử, Quản lý văn bản và điều hành. Thành phố chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đặt tại Bưu điện tỉnh Gia Lai, hiện nay đã có 58 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thành phố Pleiku đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn. Ảnh: N.V

Giai đoạn 2020 - 2025, phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, xây dựng thành phố Pleiku phát triển toàn diện, bền vững, theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, là vùng động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn tỉnh; cấp ủy, chính quyền thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về đầu tư của Trung ương, tỉnh Gia Lai đối với thành phố Pleiku. Huy động đa dạng các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng làng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và đẩy mạnh phát triển chương trình mỗi địa phương một sản phẩm. Tập trung chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư như: Các khu đô thị mới, khách sạn chất lượng cao, nhà phố thương mại, các chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, nông nghiệp công nghệ cao,...; kêu gọi đầu tư vào các điểm du lịch như: Hồ Diên Hồng, Di tích thắng cảnh Biển Hồ, các làng nông thôn mới,...; hình thành các sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa địa phương; phát triển các ngành nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc, tượng nhà mồ...), du lịch tâm linh, dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực tại các làng nông thôn mới, làng văn hóa du lịch của thành phố. Xây dựng thành phố Pleiku là điểm đến du lịch trọng tâm của tỉnh, đảm bảo các điều kiện tốt nhất về môi trường xanh - sạch - đẹp, an ninh - an toàn và thân thiện để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; tăng cường giám sát kết quả thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính, chấn chính xử lý các hành vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử theo chỉ đạo tại Nghị quyết 36a/NQ-CP, ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Thứ ba, tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 800/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn trong hoạt động đối thoại doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư, doanh nghiệp, giữ gìn an ninh, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe. Trên cơ sở Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập, phê duyệt các đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị với mục tiêu tỷ lệ phủ kín Quy hoạch phân khu toàn thành phố đạt 100%, Quy hoạch chi tiết xây dựng đạt trên 60% để làm cơ sở cho công tác quản lý đô thị và kêu gọi đầu tư xây dựng, phát triển thành phố.

Phối hợp triển khai Đề án xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh, trước mắt là ứng dụng và triển khai Đề án Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp thành phố trong Đề án triển khai mô hình Trung tâm điều hành và hệ sinh thái đô thị thông minh tỉnh Gia Lai đang được triển khai; phát triển hệ thống chiếu sáng thông minh; hệ thống phản ánh hiện trường, giám sát, quản lý giao thông thông minh... phấn đấu đến năm 2025 đánh giá giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh và triển khai các bước tiếp theo.

Thứ năm, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị phải năng động, sáng tạo, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai hiệu quả Quyết định 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; chủ động theo dõi, kiểm tra việc chấp hành của các cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý kịp thời, đúng quy định các vi phạm xảy ra.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG