The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức
31/12/2019 - Lượt xem: 253
Sáng 31-12, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa X.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ủy ban; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị đánh giá: Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

 

 

Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về nội dung giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy tốt vai trò các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo tham gia xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, sát cơ sở, xây dựng kế hoạch đi cơ sở hiệu quả, thiết thực theo phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Duy trì tổ chức “Ngày cơ sở” và giao ban, trực báo công tác Mặt trận các xã, phường thị trấn vào ngày 18 hàng tháng... Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của mặt trận và tổ chức thành viên trong năm vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đất nước, của tỉnh; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; năm tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước; 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)… Do đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các nội dung được nêu trong dự thảo Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện, cụ thể như sau:

Trước mắt là phối hợp với chính quyền các cấp rà soát, kiểm tra, tổng hợp nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để có chương trình hỗ trợ kịp thời; đặc biệt trong dịp tết nguyên đán sắp tới, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất và tinh thần để nhà nhà đều có tết, người người đều có tết, không để một hộ nào, người nào không có tết. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi, nắm tình hình dư luận nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện tốt Sổ tay tuyên truyền Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch, động viên nhân dân tham gia phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú ý những vấn đề cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực, năng động, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ.

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG