The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp
28/08/2020 - Lượt xem: 194
Thời gian qua, các chính sách được xây dựng trên cơ sở phát triển các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, thực hiện quan điểm nhất quán, xóa bỏ hẳn cơ chế bao cấp, chuyển toàn bộ sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đến nay đã hoàn thành phương án cổ phần hóa 05 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp từng bước hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đối với 11 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, năm 2016 tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, năm 2017 tiếp tục phê duyệt các kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh 05 năm của từng công ty, có 10/11 công ty đã được Bộ Tài chính cấp bổ sung vốn điều lệ (107,7 tỷ đồng) để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh liên kết và hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị trường. Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã triển khai, áp dụng đầy đủ và kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác xã trên cơ sở phát triển và phát huy vai trò của các tổ hợp tác, kinh tế hộ. Từ năm 2018 đến nay, có 130 hợp tác xã thành lập mới; toàn tỉnh hiện có 284 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, với 17.601 thành viên và giải quyết việc làm cho 5.356 lao động. Toàn tỉnh có khoảng 759 tổ hợp tác, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; đa số các tổ hợp tác đã có chứng thực của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Đối với kinh tế tư nhân: Tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; có chính sách đột phá, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. Từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2020 có 2.189 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 21,8%/năm, tổng vốn đăng ký 14.535 tỷ đồng, tăng 26,3%/năm; xử lý giải thể 216 doanh nghiệp; có 387 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và 326 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, toàn tỉnh có 6.373 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 98.990 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; chương trình khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với tập đoàn FLC về kêu gọi đầu tư vào tỉnh

Đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Chú trọng khuyến khích kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực chế biến sâu từ các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh; lựa chọn và có chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư nước ngoài có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có liên kết với doanh nghiệp trong nước, có hiệu quả trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện trên địa bàn tỉnh có 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (02 công ty và 03 chi nhánh), với tổng vốn đăng ký là 255 tỷ đồng; có một số nhà đầu tư nước ngoài đang nghiên cứu đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển du lịch, thương mại, như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Meiwa (Nhật Bản), Công ty cổ phần hợp tác Quốc tế TKV Holdings (Hàn Quốc), Công ty Quicornac S.A (Thụy Sĩ)… Tuy nhiên, do hệ thống kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, ngành công nghiệp hỗ trợ… ở tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu nên chưa thật sự hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn lớn ở các nước tiên tiến đến đầu tư.

Thời gian đến, tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh về đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; có chính sách đột phá tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp. Nghiên cứu thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất; hình thành các chuỗi cung ứng. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Lãnh đạo tỉnh dự và chung vui ngày khai giảng

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG