The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
02/04/2020 - Lượt xem: 90
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt nội dung các quyết định của Bộ Chính trị và các văn bản của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất trong nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị.

Qua kết quả giám sát, phản biện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổng hợp báo cáo và kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập 04 đoàn giám sát, mặt trận Tổ quốc huyện thành lập 34 đoàn giám sát, mặt trận Tổ quốc xã thành lập 222 đoàn giám sát và tiến hành giám sát về các bước của quy trình hiệp thương, công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, công tác thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử, công tác niêm yết danh sách ứng cử viên, địa điểm bỏ phiếu, việc tổ chức trong ngày bầu cử… trên địa bàn xã.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai công tác phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, tiến hành củng cố, kiện toàn các hội đồng tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt nội dung các quyết định của Bộ Chính trị và các văn bản của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất trong nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tham dự các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thời gian đến, để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và chủ trương “4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Tổ chức thực hiện quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho nhân dân.

Hoàng Tuấn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Niềm vui từ cây cầu dân sinh Suối Cát

Chàng kỹ sư người Jrai đam mê nông nghiệp sạch

Thu quả ngọt trên đất Chơ Long

Phú Thiện chú trọng nâng cao đời sống hộ nghèo

Đoàn Thanh niên tỉnh thành lập đội hình TNTN tham gia công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG