<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

27/03/2018 - Lượt xem: 291
Ngày 22/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong đó quy định về cơ chế phân cấp quản lý, trách nhiệm của các cơ quan, đoan vị trong việc xây dựng kế hoạch, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; tổ chức điều phối, theo dõi, kiểm tra và đánh giá trong quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực chương trình; chủ trì thực hiện chương trình. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh là cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện chương trình.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Quốc Môn

Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc

Làng Ia Gri nối nhịp chiêng mừng Lễ hội

[Video] Quảng trường Ba Đình treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước

Kỳ vĩ thác 3 tầng

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD2325523345
THB696.35725.4
SGD16845.3417029.25
SEK2531.52595.22
SAR6196.626439.73
RUB349.68389.65
NOK2663.812747.3
MYR5534.575606.19
KWD76408.6679406.44
KRW19.9621.21
JPY201.17206.2
INR323.35336.04
HKD2959.223003.52
GBP29188.5829448.3
EUR26196.1926587.22
DKK3472.223581.04
CHF23237.0723537.79
CAD17299.2917488.16
AUD16596.916778.1
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Thi nâng ngạch 2018
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG