The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư
13/11/2019 - Lượt xem: 262
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của nhà nước.

Đồng thời, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (CSXH) hướng dẫn tiêu chí bình xét đối tượng vay vốn, thủ tục vay vốn, phối hợp lồng ghép với các chương trình khác nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay; giúp người vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Có thể nói, Chỉ thị 40-CT/TW là “cú hích” cho hệ thống tín dụng CSXH không ngừng được hoàn thiện, góp phần nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn; đồng thời, nâng cao vai trò điều tiết của nhà nước trong nền kinh tế thị trường đến với những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích người nghèo và các đối tượng CSXH khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Thực hiện Văn bản số 1423/VPCP-KTTH, ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chủ tịch xã vào ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bổ sung chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã tham gia ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện. Đến nay 222 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã đã tham gia ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện, đạt 100% số xã, phường, thị trấn. Từ đó gắn trách nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong việc chỉ đạo thực thi, giám sát công tác tín dụng chính sách tại cơ sở với các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị tại địa bàn.

Cơ cấu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh và ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách cấp huyện thường xuyên duy trì tổng số 420 thành viên theo quy định, trong đó Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh có 13 thành viên, cấp huyện có 407 thành viên. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp duy trì và tổ chức đầy đủ các phiên họp theo quy chế. Sau phiên họp ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp ban hành nghị quyết kịp thời và được gửi đến các thành viên Ban đại diện, các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Bộ máy Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh gồm có Hội sở tỉnh và 16 phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, thị xã trực thuộc, với 170 cán bộ, công nhân viên. Trong những năm qua, từ cán bộ lãnh đạo quản lý đến cán bộ tín dụng của chi nhánh đều thường xuyên được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần phục vụ, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách tín dụng được giao.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, tổng dư nợ đạt 4.440,5 tỷ đồng, tăng 1.648,1 tỷ đồng so với cuối năm 2014 (tỷ lệ tăng bình quân hằng năm 11,8%), với 139.481 khách hàng dư nợ và 15 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai cho vay. Dư nợ tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng, như: Cho vay hộ nghèo chiếm 23,49% dư nợ; cho vay hộ cận nghèo chiếm 18,79%; cho vay hộ mới thoát nghèo chiếm 16,76%; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn chiếm 15,61%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chiếm 12,13%; cho vay giải quyết việc làm chiếm 4,68%; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chiếm 4,6%...

Trong thời gian qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, ổn định và giữ vững chất lượng tín dụng, chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã. Chủ động phân tích tình hình nợ đến hạn, nợ quá hạn của từng chương trình cho vay để đôn đốc thu hồi; chỉ đạo xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng đối với xã có nợ quá hạn trên 1%, tổ có nợ quá hạn trên 2%. Củng cố hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn; quyết liệt xử lý thu hồi các khoản nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tập trung chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ khách hàng vay vốn Ngân hàng CSXH; làm tốt công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

Chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 13.406 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,3% dư nợ, trong đó: Nợ quá hạn 7.485 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng dư nợ, giảm 0,15% so cuối năm 2014; nợ khoanh 5.921 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,17% tổng dư nợ, giảm 4,96% so cuối năm 2014.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách được chú trọng từ khâu kiểm tra, giám sát của ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp, kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng CSXH đến kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương, hội, đoàn thể các cấp, tạo thành mạng lưới giám sát đồng bộ hoạt động tín dụng CSXH và đang phát huy hiệu lực, hiệu quả, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn các chương trình tín dụng.

Với sự nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Ngân hàng CSXH tỉnh đã, đang và sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG