The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Krông Pa phát triển kinh tế - xã hôi theo Di chúc Bác Hồ
21/11/2019 - Lượt xem: 336
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, sau ngày hội toàn thắng, non sông thu về một mối, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện đã bắt tay ngay vào xây dựng cuộc sống mới trong hoà bình.

Trước những khó khăn chồng chất, hậu quả của 30 năm chiến tranh để lại rất nặng nề, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống của nhân dân nghèo nàn lạc hậu, sản xuất đình trệ, dịch bệnh bùng phát, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt... Đảng bộ huyện đã vững vàng kiên định trong lãnh đạo, tuyên truyền, vận động kêu gọi đảng viên, cán bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện, đoàn kết một lòng kiên trì phấn đấu vượt qua những khó khăn thử thách, ổn định chính trị, tập trung sức xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong hơn 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo và sau hơn 40 năm được tái thành lập.

 

Nền kinh tế của huyện luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng và hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp- xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tương đối tỷ trọng ngành nông- lâm nghiệp, gắn với khai thác lợi thế so sánh của mỗi vùng. Nếu như, khi mới thành lập là huyện nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng thấp kém, công nghiệp và thương mại-dịch vụ hầu như chưa có gì, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, với trên 90% dân số mù chữ... Đến nay, quy mô nền kinh tế đạt trên 5.500 tỷ đồng, tỷ trọng nông - lâm nghiệp, chiếm 41,5%; CN-XD 32,8%; TM-DV 25,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm. Hệ thống giao thông được mở mang, cơ bản được nhựa hóa, bê tông hóa đến toàn bộ các xã, thôn, buôn trong huyện; 99,5% số hộ sử dụng điện; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 85,5%; mạng lưới viễn thông đã được chú trọng, hiện nay với 03 nhà mạng di động đang hoạt động với 54 trạm BTS với trên 40.000 thuê bao... 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, những xã còn lại đều đạt từ 11-17 tiêu chí.

Đi đôi với phát triển kinh tế, các vấn đề văn hóa - xã hội không ngừng được quan tâm, đầu tư. Thành tựu nổi bật nhất của Krông Pa là sự nghiệp phát triển con người, xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số… Giáo dục, Y tế có bước phát triển bảo đảm việc học tập , chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho nhân dân, đến nay huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, 03 trường cấp III, cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khang trang, có 14 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, thị trấn có trạm y tế, có bác sỹ, đạt tỷ lệ 4,5 Bác sĩ/vạn dân và 8,5 giường bệnh/vạn dân… Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống, ngành nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc được chú trọng. Đến nay, toàn huyện còn lưu giữ 550 bộ chiêng, có 60 thôn buôn văn hoá và gần 13.000 hộ gia đình văn hóa; 13 xã có hệ thống truyền thanh và 250 cụm truyền thanh không dây, phủ khắp các thôn buôn... Các chính sách an sinh xã hội đối với gia đình thương binh, bênh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đến nay hầu hết các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa về nhà ở, công tác bảo trợ xã hội cho người già, trẻ em khuyết tật được chú trọng; công tác dân tộc, tôn giáo, luôn được quan tâm thực hiện, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 20,14%...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trong một lần làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Pa. Ảnh: N.Đ

Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; quản lý khai thác và huy động các nguồn lực, hiệu quả chưa cao; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế, tăng trưởng chưa vững chắc; thu nhập bình quân đầu người còn ở mức thấp, so với bình quân của tỉnh; tổng số hộ nghèo và cận nghèo còn cao, nhất là hộ nghèo trong đồng bào DTTS; các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều mặt còn tồn tại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tuy được cải thiện, nhưng vẫn còn không ít những khó khăn.

Do vậy, để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và đúng hướng; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, để phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; trọng tâm là: Tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại-dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp- xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu hàng hóa, phù hợp với nhu cầu thị trường; tạo mối quan hệ gắn kết chặt chẽ, giữa bốn nhà: “Nhà nông -Nhà nước -Nhà khoa học -và Nhà Doanh nghiệp”.

Cùng với phát triển kinh tế, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng dân số, cải thiện cuộc sống, xây dựng “Gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; duy trì và thực hiện tốt, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện có hiệu quả, các chính sách xã hội và an sinh - xã hội, nhất là chính sách người có công và bảo trợ xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, nhất là lao động nông thôn, lao động trong vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh” và “Giảm nghèo bền vững”; chú trọng giảm nghèo nhanh trong vùng đồng bào DTTS.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG