The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai
29/08/2019 - Lượt xem: 911
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định 510/QĐ-UBND, ngày 27/8/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai.

Trưởng ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh; Phó CHủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội làm phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh, sự cố liên quan tới an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG