The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần
31/10/2019 - Lượt xem: 236
Đó là yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2304 /UBND-NC. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 600/QĐ-UBND, ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ảnh minh họa

Căn cứ theo Bộ tiêu chí đánh giá về cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV, ngày 10/12/2018 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" chủ động rà soát, đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt để tập trung chỉ đạo khắc phục. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần nhằm hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, việc bổ sung hồ sơ, tài liệu chỉ được thực hiện tại bộ phận một cửa. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Chư Pah: Sẽ hoàn thành trước kế hoạch các công trình xây dựng cơ bản

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG