The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Khẩn trương triển khai các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối tượng.
05/06/2020 - Lượt xem: 93
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác tháng 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội; trong đó, yêu cầu các cấp các ngành cần khẩn trương triển khai các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối tượng.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác giảm nghèo và công tác bảo trợ xã hội năm 2020. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020; nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm. Nâng cao trách nhiệm công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp; triển khai trồng rừng năm 2020 theo đúng kế hoạch. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.  


Ảnh minh họa.

Tập trung chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kịch bản, kế hoạch để phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế sau thời gian giãn cách vì dịch Covid-19. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương xây dựng các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2020; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng. Tuyên truyền, vận động nhân dân vay vốn và sử dụng có hiệu quả vốn vay từ các chương trình ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngành giáo dục và đào tạo bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020. Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 (đã điều chỉnh) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tế của tỉnh để điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của các cấp học phù hợp và đúng quy định, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành y tế tiếp tục chủ động thực hiện tốt các biện pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết cho việc phòng, chống dịch. Đồng thời, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhân dân và chấn chỉnh y đức cho đội ngũ y, bác sĩ trong toàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, gắn với đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác giảm nghèo và công tác bảo trợ xã hội năm 2020. Khẩn trương triển khai các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối tượng. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020; nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG