The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Kbang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn
11/10/2020 - Lượt xem: 181
Kbang là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh, địa bàn huyện giáp ranh với 03 tỉnh và 04 huyện thuộc tỉnh Gia Lai, có diện tích tự nhiên rộng với hơn 184.000 ha, trong đó: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 128.000 ha (rừng tự nhiên hơn 122.000 ha; rừng trồng hơn 1.800 ha và đất chưa có rừng 4.300 ha), chiếm gần 70% tổng diện tích tự nhiên của huyện, phân bổ ở 13/14 xã, thị trấn thuộc huyện. Đứng chân trên địa bàn huyện có 14 đơn vị chủ rừng, gồm: 07 công ty TNHH MTV lâm nghiệp; Ban quản lý rừng phòng hộ xã Nam; Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh; Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới và 03 xã (Đông, Kon Pne, Nghĩa An).

Rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người và môi trường, là nơi cư trú cho khoảng 70% các loài động vật và thực vật. Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó, trong những năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy luôn tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục các giải pháp và huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến các thôn, làng cùng nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng, các Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong công tác này. Chỉ đạo triển khai một số giải pháp đột phá, mang lại hiệu quả khá rõ nét, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Qua đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, phần lớn các vụ vi phạm đều được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, từng bước ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển và lấn, phá rừng làm nông nghiệp trái pháp luật, tạo được niềm tin trong nhân dân đối với các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, góp phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng bền vững. Việc giao khoán bảo vệ rừng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm, xâm hại tài nguyên rừng vẫn xảy ra, như: khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản; phá rừng làm nông nghiệp vẫn còn diễn ra nhưng với quy mô nhỏ; tình trạng sử dụng các loại phương tiện cải hoán, độ chế, hết niên hạn sử dụng để vận chuyển gỗ trái pháp luật chưa được ngặn kịp thời; công tác điều tra, bóc gỡ các đối tượng đầu nậu có liên quan đến mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật hiệu quả còn hạn chế.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển vốn rừng trên địa bàn huyện, góp phần phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định đây là một trong 4 chương trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đồng thời, đề ra một số nhóm giải pháp cơ bản sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như vai trò quan trọng đặc biệt của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng hộ gia đình và cá nhân; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Kbang. Ảnh: N.Đ

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của cả hệ thống chính trị. Xây dựng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển vốn rừng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá mà Huyện đã triển khai thực hiện khá hiệu quả trong thời gian qua, như: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác quản lý, bảo vệ rừng huyện hai cấp (huyện, xã); tăng cường lực lượng tại các chốt, trạm kiểm lâm cửa rừng; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng, phòng, chống lâm tặc”, thực hiện cơ chế mua tin báo tố giác lâm tặc, …

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, có giải pháp tự làm trong sạch lực lượng trong ngành mình; xác minh, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tiêu cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và triệt phá kịp thời các băng nhóm, nhất là “đầu nậu” hoạt động mua, bán, khai thác lâm sản trái pháp luật; rà soát, xử lý dứt điểm các loại phương tiện cải hoán, độ chế, hết niên hạn sử dụng tham gia vận chuyển gỗ trái pháp luật. Nâng cao năng lực xử lý kịp thời hiệu quả công tác phòng, chống cháy rừng.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt các quy hoạch, dự án kinh tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt đối với rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, rừng sản xuất; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch. Khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định chỉ tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 70,13% (năm 2020) lên 70,5% vào cuối năm 2025. Để triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu này, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Đẩy mạnh công tác trồng rừng mới, trồng rừng thay thế, trồng lại rừng trên diện tích rừng trồng sau khai thác, trong đó, chú trọng trồng mới rừng trên quỹ đất nương rẫy có độ dốc lớn, bạc màu, quỹ đất trên cos ngập lòng hồ Ka Nák, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng rừng; phát triển trồng cây mắc ca, cây giổi xanh xen canh cây nông nghiệp, … Nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với rừng sản xuất. Khai thác có hiệu quả, hợp lý các nguồn lợi từ rừng; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người dân từ tài nguyên rừng.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Niềm vui từ con đường mới

Nhà vườn vào vụ hoa cúc Tết

Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG