The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Triển khai thực hiện mô hình “Nông hội”trên địa bàn tỉnh
10/11/2019 - Lượt xem: 653
Thời gian qua, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, các hợp tác xã còn hạn chế, nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; việc hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chưa nhiều, chưa mang tính ổn định.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, đẩy mạnh việc liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, tiến tới hình thành và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, đa dạng các loại hình phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành văn bản yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo việc triển khai mô hình “Nông hội” trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình. Tăng cường chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đa dạng các loại hình phát triển sản xuất. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể"; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ "về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020"; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh" nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thị xã An Khê tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "Nông hội hoa, cây cảnh An Khê". Ảnh: Nguyễn Đông

Mỗi địa phương cần lựa chọn, xác định các loại hình sản xuất, kinh doanh; các làng nghề truyền thống; các loại hình dịch vụ, du lịch; nhất là các sản phẩm nông nghiệp là chủ lực, thế mạnh của địa phương, như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, mía đường, sắn, dược liệu, rau, quả để tập hợp, vận động người dân tham gia mô hình “Nông hội”, đây chính là thiết chế tự quản, tự nguyện của cộng đồng dân cư; tự lập, tự chủ hoạt động theo nguyên tắc "3 không", "3 tự", "3 cùng" (không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất; tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc của “Nông hội”; cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng) nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, có không gian để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường, tiêu thụ nông sản thời hội nhập; tham gia hòa giải cơ sở; tham gia xây dựng nông thôn mới; đa dạng hoá loại hình tập hợp nhân dân, củng cố cơ sở chính trị của Đảng trong dân; khắc phục hành chính hoá trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Việc xây dựng mô hình “Nông hội” phải đảm bảo thực chất, bền vững, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tránh hình thức, chạy theo thành tích và phải mang lại lợi ích thực sự cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Phấn đấu trong năm 2019, mỗi địa phương triển khai xây dựng 01 mô hình “Nông hội” tại địa phương.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương củng cố và đổi mới hoạt động của thành phần kinh tế hợp tác, phát triển đa dạng các hình thức sản xuất, nhất là phát triển hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp; mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giúp các địa phương triển khai tổ chức thành lập mô hình “Nông hội”; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các “Nông hội” sau khi thành lập; hỗ trợ tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của “Nông hội” và các hợp tác xã được thành lập từ mô hình này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh làm nòng cốt, trong đó Hội Nông dân các cấp đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập “Nông hội”, vận động nhân dân tự nguyện tham gia mô hình “Nông hội”; tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng, thành lập mô hình “Nông hội” ở các địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới, mô hình “Nông hội” và các mô hình, cách làm hay về phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh để nhân rộng.

Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy). Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn; theo dõi, đôn đốc việc thành lập mô hình “Nông hội” ở các địa phương; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện; khi có vấn đề phát sinh, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI quyết định nhiều nội dung quan trọng

Lễ cầu mưa của người Jrai

Trồng măng tây xanh cho thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Kỳ vọng cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Động lực phát triển kinh tế vùng

Nông dân Nguyễn Hữu Vui làm giàu từ gà giống và hoa lan

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG