The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp
23/02/2020 - Lượt xem: 208
Thực hiện chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện.

Sau khi sắp xếp, bộ máy trong hệ thống chính trị giảm các đầu mối trung gian. Ảnh: N.Đ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, trong đó Văn phòng Tỉnh ủy được sắp xếp, tổ chức lại để làm công tác phục vụ chung cho cả Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Giải thể 06/10 ban chỉ đạo do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập trước đây nhưng nay không còn phù hợp với quy định. Hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Quy định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy của Trường Chính trị tỉnh theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cho chủ trương để Hội Nông dân tỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định mới; Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Gia Lai trên cơ sở sáp nhập Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh với Nhà Thiếu nhi tỉnh; thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công và chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại 137/1.226 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm 63 trường học và 74 đơn vị sự nghiệp).

Tiếp tục tiến hành rà soát, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành đã hết nhiệm vụ, không còn phù hợp hoặc thành lập không đúng quy định; sắp xếp, kiện toàn lại các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, ban quản lý dự án khu vực thuộc cấp huyện.

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Boòng

Pleiku rực rỡ những con đường hoa

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận 24 công dân cách ly y tế

Gia Lai tổ chức giao nhận quân năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ triển khai các dự án thủy lợi trọng điểm

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
qlvb-internet
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Banner 2  http://tinhuygialai.org.vn/chuc-nang-nhiem-vu-cua-cac-co-quan-chuyen-trach-tham-muu-giup-viec-tinh-uy/vi-VN-0-411.html
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG