The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Tăng cường công tác quản lý các công trình nước sạch nông thôn
01/07/2019 - Lượt xem: 613
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1428/UBND-NL, ngày 26/6/2019 về việc tăng cường công tác quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt đời sống vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các đơn vị được giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh giao.

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả và đề xuất chuyển giao các mô hình yếu kém cho các đơn vị năng lực, kinh nghiệm. Đôn đốc nhắc nhở các địa phương thực hiện các quy định hiện hành về quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung và các số liệu về cấp nước nông thôn; kiểm tra việc duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả của các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác triển khai thực hiện Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 04/12/2014 quy định phân cấp trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đó hằng năm tổ chức lập và bố trí ngân sách địa phương thực hiện Kế hoạch duy tu,bảo dưỡng, sửa chữa các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông cho nhân dân về vai trò của nước sạch đối với sức khỏe và trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng công trình cấp nước; vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xây mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước tập trung nông thôn, công trình cấp nước nhỏ lẻ và đóng tiền nước để quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình.

Đình Văn

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Sửa đường cho dân làng Đê Kôn đón Tết

Đak Đoa nâng cao giá trị sản phẩm từ Chương trình OCOP

Biểu dương 400 người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Sôi động làng hoa phục vụ Tết

Long trọng tọa đàm Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
Bản tin tuần
Du lịch Gia Lai
Hình ảnh, chức danh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (2015-2020)
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG